Wie is Marcelline?

Resilia solutions

“We moeten elk van ons in staat stellen en verantwoordelijk maken als we op alle niveaus een verandering willen zien plaatsvinden: onze eigen veerkracht is de sleutel tot maatschappelijke en aardse veerkracht.”

Met duurzaamheid als uitgangspunt en een geadopteerde filosofie biedt Marcelline Bonneau (oprichter van Resilia Solutions) onderzoeks-, analyse- en experimenteerdiensten om de maatschappelijke transitie te ondersteunen.

Met een achtergrond in overheidsbeleid en milieubeheer probeert Marcelline een link te leggen tussen theorieën en praktijken, basisactiviteiten en strategische activiteiten, het lokale en het EU niveau. Ze richt zich vooral op de interacties tussen belanghebbenden via co-creatie van een meer veerkrachtige samenleving die verder gaat dan louter participatie.

Marcelline is verantwoordelijk voor vele projecten met betrekking tot voedselverspilling voor de consument, zoals Maîtres-Frigo en FoodWasteWatchers, en het verzamelen van voedseloverschotten (La Récup’ d’Invendus pour Tous). Marcelline had ook haar eigen radiocolonne: “La minute anti-gaspi” op Vivacité (een kolom over voedselafval). Marcelline is ook een “URBACT-programma, UIA en H2020” expert, die steden ondersteunt om te leren en uit te wisselen over economische, sociale en milieukwesties.

Met de Food Waste Mission zal Marcelline optreden als expert in het meten van voedselverspilling en de deelnemers helpen bij hun inspanningen om voedselverspilling te kwantificeren aan het begin en het einde van hun opleiding.